Company Slogan
Свържете се с нас

Иконометрика ЕООД, БЪЛГАРИЯ, гр. София, п.к. 1113, ул. Фр. Жолио-Кюри № 20, ет. 5, офис 516; e-mail: office@econometrica.bg; Тел.: 02 49 00 939; мобилен: 088 883 59 02; Факс: + 359 (2) 441 09 39